CỬA HÀNG ĐIỆN LẠNH HÂN TÂM

Bo mạch công suất tủ lạnh sanyo, aqua inverter moden -AQR-i235pn/i226pn/i248pn/i315pn/i316pn/i409pn

Giá :

Bo mạch công suất tủ lạnh sanyo, aqua inverter moden -AQR-i235pn/i226pn/i248pn/i315pn/i316pn/i409pn

Nội dung chi tiết: