CỬA HÀNG ĐIỆN LẠNH HÂN TÂM

Bo mạch đuôi nóng máy lạnh panasonic inverter 1.5hp ga32 và ga410A moden -CS-C13HKH/S13NKH/XU12UKH/XU12XKH

Giá :

Bo mạch đuôi nóng máy lạnh panasonic inverter 1.5hp ga32 và ga410A moden -CS-C13HKH/S13NKH/XU12UKH/XU12XKH

Nội dung chi tiết: